Pumpni sistemi

EMTelektro inženjering d.o.o. je KSB Business partner za BiH.

Stručno smo osposobljeni i imamo višegodišenje iskustvo u domenu pumpnih sistema, kako samih pumpi, tako i kompletnih rješenja u sledećim oblastima: bunarske pumpe, fekalne pumpe, povišenje pritiska, navodnjavanje, hidrostanice, doziranje hlora i drugo.