VLT® Power Options MCC 102 du/dt filter

dU/dt filteri smanjuju brzinu porasta međufaznog napona na priključcima motora – što je važno pitanje u slučaju kratkih kablova do motora. 

Ovi filteri smanjuju naprezanje izolacije motora, i preporučuju se u aplikacijama u kojima postoji rizik od dielektričnog proboja.

dU/dt filteri slabe („odsecaju”) učestanosti iznad prekidačke učestanosti invertora. U poređenju sa sinusnim filterima, zahvaljujući manjim vrednostima induktivnosti prigušnice i kapacitivnosti kondenzatora, filter ima manju cenu.

 

Karakteristike i prednosti

Opseg napona i struja
3 x 200 – 500 V, 24 – 2300 A 
3 x 525 – 690 V, 28 – 1350 A

Učestanost motora 
0 – 60 Hz bez smanjenja nominalnih vrednosti 

Temperatura okoline

-25° do 40°C bez smanjenja nom. veličina 

Maks. prekidačka učestanost 
fsw 1,5 kHz – 4 kHz zavisno od tipa filtera 

Mogućnost preopterećenja 
160% u trajanju od 60 s svakih 10 min.

Kućišta
Stepen zaštite IP 00 i IP 20 u celokupnom opsegu snage 

Način montaže 

 • Montaža pored kućišta frekventnog pretvarača (bok uz bok)
 • Montaža filtera na zid do struje 115A, stojeće kućište za veće nominalne struje


Odobrenja
 

 • CE
 • UL (do struje 115 A)

Karakteristike i prednosti

Idealno rešenje za:

 • Aplikacije sa kratkim kablovima od frekventnog pretvarača do motora
 • Aplikacije u kojima se koriste stari motori
 • Rad u agresivnoj sredini
 • Aplikacije u kojima se često javlja električno kočenje
 • Dužina kabla od frekventnog pretvarača do motora do 150m

Prenaponi i naponski impulsi
Zbog modulacije tranzistora u invertoru, naponski impulsi se javljaju u prigušnicama pri svakoj komutaciji tranzistora. Ukoliko je induktivnost veća, veće su i maksimalne vrednosti napona, koje prouzrokuju naprezanje izolacije u motoru. 

U slučaju dužih kablova do motora, zahvaljujući impedansi kabla, naprezanje izolacije motora koje potiče od brze promene napona dU/dt – ima manji negativni uticaj. 

Uprkos smanjenom uticaju promene napona dU/dt, zahvaljujući impedansi kabla, izolacija motora i dalje trpi naprezanje zbog povećane amplitude napona, što sada predstavlja dominantan faktor naprezanja izolacije. 

Prednosti primene 

 • Štiti motor od naponskih impulsa i visokih vrednosti dU/dt, produžujući na taj način životni vek motora.
 • Omogućuje upotrebu motora koji nisu projektovani za napajanje iz frekventnog pretvarača, na pr. pri rekonstrukcijama elektromotornih pogona
 • Smanjena veličina kućišta, težina i cena u poređenju sa sinusnim filterima
 • Mogućnost povezivanja oklopljenih (ekraniranih) kablova sa pločom za razdvajanje koja se standardno isporučuje
 • Usklađenost sa svim upravljačkim algoritmima, uključujući flux i VVC+
 • Moguće je paralelno povezivanje više filtera kod većih snaga