EMT CONTROL-MS

MS je skracenica  od engleskog naziv „master -slave“,za režim rada „radna- rezervna“.


Sem upravljanja radom, ormar obezbjedjuje zaštitu za elektromotrore pumpi, projektovanu prema struji.
Slično kao i kod BOX-ova funkcionalne zaštite motora se prilagodjavaju namjeni, a posebost ove vrste ormara je upravljačka logika koja obezbjeđuje režim rada „radna- rezervna“. To podrazumjeva da pumpe nikada ne rade istovremeno , nego da se na svako sledeće uključenje pokreće pumpa koja je u predhodnom ciklusu mirovala.
Monoge su prednosti ovakvog režima rada, prije svega u pouzdanosti, jer u slučaju kvra jedne pumpe, druga može da je odmijeni do popravke.Takođe prednost je i ravnomjerno habanje pumpi. Nedostatak je veće ulaganje, kao i podatak da u slučaju potrebe za većom količinom vode, logika ormara to neće prepoznati.

Od elemenata zaštite elektromotora EMT CONTROL sadrži: kontaktore, osigurače, bimetal i asimetrija faza. Podatak o snazi lako je uočljiv i u nazivu ormara.

U automatskom načinu rada pumpu uključuje/isključuje tlačna sklopka na kojoj je podešen donji i gornji pritisak. Pomoću podpritisne sklopke onemogućen je rad bez vode. Umjesto tlačne sklopke moguće je priključiti plovak kada pumpa radi u otvorenom sistemu (npr.puni bazen).

Na prednjoj ploči je izvedena vizuelna signaizacija, a svaka signalna sijalica jasno obilježena graviranom pločicom.

Primjer naziva ormara: EMT CONTROL 1t5,PP,2MSX-R

        - start „direkt“
t      - trofazni motor         
1,5   - nazivna snaga u kW
P      - prekidač  ( podpritisna sklopka ili plovak )                
P      - prekidač  ( tlačna sklopka ili plovak )
2       - dvije pumpe
MS   - logika „radna-rezervna“
X      - naizmjenični rad
R      - upravljačka logika izvedena u relejnoj tehnici