EMT CONTROL-NR

Grupa ormara namjenjena korisnicima sa netipičnim zahtjevima, oznaka NR je skracenica od „namjenska regulacija“.

Neka od mjesta primjene su: drvna industrija, prehrambena industrija, papirna industja automatizacija traka i mašina, mješaone stočne hrane i drugo.

Ove ormare projektujemo prema zahtjevu korisnika u kom se definišu svi procesi koji moraju biti zadovoljeni.