EMT CONTROL-PLC

Elektro ormar koji se koristi za upravljanje, kontrolu i rad automatskih proizvodnih procesa. Koristi se u realizaciji jednostavnih kao i složenih procesa automatskog upravljana. Sam ormar je zasnovan na programibilnom logičkom kontroleru (PLC)  jednog od renomiranih proizvođača opreme automatskog upravljanja (Siemens, VIPA, Unitronics...). 


Svaki od ovih ormara je prilagođen određenim specifičnim zahtjevima procesa upravljanja i na osnovu tih potreba je i izvršena konfiguracija samog ormara kao i PLC kontrolera.
Pored upravljanja i kontrole procesima EMT CONTROL-PLC ima i mogućnost vizualizacije samog procesa putem HMI uređaja koji se ugrađuju u ormar, i imaju funkciju prikaza stanja procesa upravljanja kao i razmjenu i zadavanje parametara sistema.
U složeniji sistemima gdje je to potrebno koristimo više ormara EMT CONTROL-PLC Koji se uvezuju u jedan sistem, a njihova međusobna komunikacija u zavisnosti od potreba sistema može biti zasnovana na više načina kao što su:

  • Komunikacija putem SMS poruka
  • Komunikacija putem GPRS mreže
  • Komunikacija putem radio veze
  • Komunikacija putem WiFi mreže ili
  • Komunikacija putem kablovske infrastrukture

Za kompletnu automatizaciju, pored ormara EMT CONTROL-PLC, izrađujemo  SCADA sisteme za sve vrste procesa automatskog upravljanja.

 Primjer naziva ormara: EMT CONTROL S300-MP177, 16/8, 4/4
S300    - tip PLC-a         
MP177 - dodatni uređaj
16       - digitalni ulazi                
8         - digitalni izlazi                
4           - analogni ulazi
4           - analogni izlazi